(Root) 2012105_76860.jpg มอบสุขภาพที่ดี  มอบผลิตภัณฑ์อินทรีย์

 .. ข้าวบุญ ..

                                            

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตรา ..ข้าวบุญ..

ผลิตโดย เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ | Khaobune Organic Agriculture

เป็นผลผลิตที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

จึงไม่มีผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อม

และสุขอนามัยของผู้บริโภค

 

 

 

           ยินดีต้อนรับสู่  ..บ้านข้าวบุญ..  

 

                  เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ  เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะปลูกข้าวอินทรีย์ ไว้ทานเอง

                  มีเหลือพอก็แบ่งจำหน่ายให้แก่กลุ่มคนที่รักสุขภาพ  จากความตั้งใจดีเป็นพื้นฐาน

                  บวกกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

                  สหกรณ์กรีนเนทมูลนิธิข้าวขวัญ รวมถึงกัลยาณมิตรท่านอื่นๆอีกหลายท่าน 

                  ที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รวมถึง ร่วมทำ ทำให้เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ ถือกำเนิดมา


                  เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ ได้สมัครขอรับรองเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ การผลิตข้าว

                  ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (ACT-IFOAM) ตั้งแต่ปี พศ. 2552

                  โดยปัจจุบัน มีพื้นที่การผลิตตั้งอยู่ที่ ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

                   

                        ปี 2552  :  ถือกำเนิด ฟาร์มเกษตรอินทรีย์บ้านสะแกกรัง

                        ปี 2553  :  ขยายพื้นที่การผลิตเพิ่มเติม ภายใต้ชื่อ

                                       โครงการเกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ สหกรณ์กรีนเนท

                        ปี 2554  :  เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ผลผลิตเสียหายทั้งหมด จึงทำการศึกษา

                                       ปรับลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต 

                                       ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติ หรือ

                                       ภัยจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

                                       และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิดทางการเกษตร

                        ปี 2555  : ปรับลดพื้นที่การผลิต และปรับแผนการผลิต รวมถึงปัจจัย และ

                                       แนวทางการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

                                       เพื่อความยั่งยืนของการผลิตในระยะยาว ภายใต้ชื่อ 

                                       เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ | Khaobune Organic Agriculture

        

                  เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ ได้รับการตรวจสอบ และรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

                  ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (ACT-IFOAM) และพื้นที่การผลิต

                  ได้รับการรับรอง การผลิตข้าวหอมมะลิ105, ข้าวหอมมะลิแดง, 

                  ข้าวหอมปทุม, ข้าวหอมนิล, ข้าวชัยนาท (ข้าวแป้ง),

                  ข้าวปทุมซีโอ (ข้าวแป้ง), ข้าวไรซ์เบอรี่,และ ข้าวสินเหล็ก

 

                  Note:

                  สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. หรือ

                  ACT (Organic Agriculture Certification Thailand)

                  เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบงาน จากโครงการรับรอง

                  ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของ IFOAM

                     (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

                  ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


           

           ..ข้าวบุญ..  ขอแนะนำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ    

                

                   เมื่อมีเวลาว่างจากการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ ได้เล็งเห็น

                   คุณประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รอบรอบตัวเรา

                   เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน จึงได้ศึกษา เรียนรู้ และตั้งใจผลิต

                   ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไว้ใช้ในครอบครัว เช่น

                   แชมพูสระผมมะกรูด 100%, แชมพูสระผมมะกรูดผสมใบย่านาง,

                   สบู่ถ่านไม้ไผ่ สูตรหอมใบเตยธรรมชาติ ฯลฯ  เมื่อมีปริมาณผลผลิตพอ

                   ที่จะแบ่งปัน แบ่งจำหน่าย ให้แก่กลุ่มคนที่รักสุขภาพ ก็ยินดีที่จะทำ


                   เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ มีแนวคิดที่จะเรียนรู้ และสรรหาที่จะผลิต

                   ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์หลัก สำหรับ

                   การใช้สอยในชีวิตประจำวัน และไม่ลืมที่จะแบ่งปัน

                   ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะ

                   

                   อย่างน้อยที่สุด อาหารที่เรารับประทานทุกวัน เช่น ข้าว รวมถึง

                   ของใช้ที่เราต้องใช้ ต้องสัมผัสทุกวัน เช่น แชมพูสระผม สบู่

                   ได้ปราศจากสารเคมี และปลอดภัยต่อสุขภาพของเราและครอบครัว

                   แล้วอย่าลืม แบ่งปันสุขภาพที่ดีนี้ ให้แก่บุคคลอื่นด้วยนะคะ

                         

                                    

                                 

                   เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ | Khaobune Organic Agriculture

                   

                                              .. เชื่อมั่นว่า ..

                                        

                                       ..การมอบสุขภาพที่ดี.. ให้แก่บุคคลอื่น

                                         ด้วย ..ความเป็นธรรม..

                                         และ ..ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ..

                                         ถือเป็น ..บุญกริยา..

                                         จึงเป็นที่มาของ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตรา ..ข้าวบุญ..


 (Root) 2012626_43213.jpg
ออกบู๊ทที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี งาน Organic and Natural ASEAN Expo 2012 ค่ะ ได้รับการตอบรับดีมาก มีกำลังใจทำต่อค่ะ
(Root) 2012626_41019.jpg

จัดบู๊ทแบบเรียบง่ายค่ะ  บนชั้นวางของมีสบู่ถ่านไม้ไผ่ และ น้ำยาล้างพื้นล้างห้องน้ำ และน้ำยาล้างจาน ทำจากสับปะรดค่ะ
(Root) 2012626_41061.jpg

สมุนไพรสระบำรุงผม ธรรมชาติ 100% ค่ะ สูตรมะกรูดผสมใบย่านาง ไม่มีฟองนะคะ ธรรมชาติล้วนค่ะ มีส่วนผสมแค่ มะกรูด ใบย่านาง และน้ำ ค่ะ
(Root) 2012626_41078.jpg

สมุนไพรสระบำรุงผม สูตรมะกรูดธรรมชาติ 100% ไม่มีฟองนะคะ ธรรมชาติล้วนค่ะ มีส่วนผสมแค่ มะกรูด และน้ำ ค่ะ
(Root) 2012626_41211.jpg

สบู่ถ่านไม้ไผ่ ธรรมชาติ 100% แก้อาการคันได้ดีมากค่ะ เราเริ่มจากทำไว้ใช้เองเพื่อแก้อาการคันจากงานเกษตรกรรมค่ะ 
ตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนแล้ว ดีใจมาก ขอบคุณธรรมชาติบำบัดค่ะขอขอบคุณที่อุดหนุน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ค่ะ .. เราเริ่มต้นจากทำไว้ใช้เอง แปรรูปจากวัตถุดิบที่หาได้ภายในชุมชน ช่วยเหลือและแบ่งปันกัน

ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ ขอบคุณค่ะ
(layout) 20091026_53409.jpg


Root Catalog / สินค้ามาใหม่ล่าสุด
ผงข้าวพอกหน้า - สูตรผงข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ผงถั่วเขียวอินทรีย์ ใช้ทำความสะอาดผิว
น้ำยาล้างพื้น ล้างห้องน้ำ ผลิตจากสับปะรด
น้ำยาล้างจาน ผลิตจากสับปะรด
แชมพู/ครีมนวดผม มะกรูดธรรมชาติ 100% (สูตรมะกรูด+ใบย่านาง)
ข้าวกล้องสินเหล็กอินทรีย์ / Organic brown rice - Sinlek
สบู่ถ่านไม้ไผ่ (สูตรหอมใบเตยธรรมชาติ)
สบู่ถ่านไม้ไผ่ (สูตรมีน้ำหอม)
แชมพู/ครีมนวดผม มะกรูดธรรมชาติ 100% (สูตรมะกรูด)
ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ / Organic brown rice - Red Jasmine