(Root) 201167_53832.jpg

(Root) 201167_53483.jpg(Root) 201167_55310.jpg


ห้องที่ชื่อว่า ..ใจ..

Posted by khaobune on June 7, 2011

ใจ ของเรานั้น
ไม่ต่างอะไรกับห้องที่ว่างเปล่า
เมื่อเราใส่อะไรเข้าไปในห้องที่ว่างเปล่านั้น
สถานภาพของห้องก็จะเปลี่ยนไปทันที
เป็นต้นว่า เรามีห้องว่าง เปล่าอยู่ห้องหนึ่ง

เมื่อ - -
เราใส่น้ำเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..ห้องน้ำ
เราใส่พระพุทธรูปเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..ห้องพระ
เราใส่เครื่องมือปรุงอาหารเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..ห้องครัว
เราใส่เครื่องนอนเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..ห้องนอน
เราใส่ชุดรับแขกเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..ห้องรับแขก
เราใส่บุคคลสำคัญเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..ห้องวีไอพี

ห้องแห่งหัวใจของเรา
ก็ไม่ต่างอะไรกับห้องว่างเปล่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเลย
ทุกครั้งที่เราบรรจุอะไรเข้าไปในใจ
ใจของเราก็จะเปลี่ยนสถานภาพเหมือนกัน

เราใส่ความเมตตาเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจดี
เราใส่ธรรมะเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจบุญ
เราใส่ความโกรธเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจร้อน
เราใส่ความเลวเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจทราม
เราใส่ความกลัวเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจเสาะ
เราใส่ความเป็นนักสู้เข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจสู้
เราใส่ความขาดสติเข้าไป ก็จะกลายเป็น ..คนใจลอย

เห็นด้วยหรือไม่ว่า
ใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกาย
เป็นสิ่งที่คอยออกแบบชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างไรก็ได้
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า

ใจเป็นนาย ใจเป็นผู้นำ ใจเป็นผู้สร้างสรรค์ ...
หรือบางทีก็ตรัสว่า จิตฺเตน นียติ โลโก
แปลว่า โลกหมุนไปตามใจสั่งการ

โลกในที่นี้ หมายถึง ชีวิตของเรานั่นเอง
โลกคือชีวิต จะหมุนซ้าย หมุนขวา หมุนตรงหรือหมุนเอียง

หมุนไปข้างหน้า หรือว่าหมุนไปข้างหลัง
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของใจทั้งหมดทั้งสิ้น

ใจของเราไม่ต่างอะไรกับห้องที่ว่างเปล่า
เราบรรจุอะไรลงไป
ชีวิตของเราก็เป็นไปตามสิ่งที่บรรจุนั้น

ทุกวันนี้ เราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่า
เราบรรจุอะไร ลงไปในห้องแห่งหัวใจของเราบ้าง
ความรู้ ความงมงาย ความรัก ความโกรธ ความเกลียด

ความโลภ ความดี ความชั่ว ความริษยา ความหน้าด้าน

ความสะอาด  ความสว่าง ความสงบ หรือ ความตื่นรู้

ชีวิตจะเป็นอย่างไร

รุ่งโรจน์.. หรือ ร่วงโรย.. ขึ้นสูง.. หรือ ลงต่ำ..

สำคัญที่เราบรรจุอะไรลงไปในใจของเราเอง ..ว.วชิรเมธี