แบ่งปัน .. กำลังใจ ปฏิบัติธรรม

Posted by khabobune on Feb 2, 2014


(Root) 201422_61461.jpg


(Root) 201422_61479.jpg


(Root) 201422_61494.jpg


  (Root) 201422_61507.jpg


   (Root) 201422_61521.jpg


(Root) 201422_61537.jpg


ขอขอบคุณ การแบ่งปัน ..ธรรมทาน.. ของทุกๆท่านค่ะ